Check out these two videos of Daiki Kiwada sensei explaining tsubazeriai.

http://www.youtube.com/watch?v=8wyzuKZLU0g

http://www.youtube.com/watch?v=fHjkbe2tjAY